Historik

99,98% drifttid
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Conversion Servers / Office
Avbrott
Endpoints / API v2
Periodisk tjänst
Conversion Servers / Video
Avbrott
Conversion Servers / General
Inga händelser på 2 dagar!
Periodisk tjänst
Conversion Servers / Office
Inga händelser på 4 dagar!
Störd tjänst
Conversion Servers / Office
Avbrott
Endpoints / Webinterface
Avbrott
Endpoints / API v2
Avbrott
Conversion Servers / Video
Avbrott
Conversion Servers / General
Inga händelser på 9 dagar!
Avbrott
Endpoints / API v1
Avbrott
Endpoints / API v2
Periodisk tjänst
Conversion Servers / Office
Periodisk tjänst
Conversion Servers / Video
Periodisk tjänst
Conversion Servers / General
Avbrott
Endpoints / Webinterface
Avbrott
Endpoints / API v2
Inga händelser på 9 dagar!
Avbrott
Conversion Servers / Office
Inga händelser på 4 dagar!
Avbrott
Endpoints / API v1
Inga händelser på 18 dagar!
Avbrott
Conversion Servers / Office
Inga händelser på 9 dagar!
Störd tjänst
Conversion Servers / Office
Störd tjänst
Conversion Servers / Video
Störd tjänst
Conversion Servers / General
Avbrott
Endpoints / API v2
Avbrott
Endpoints / Webinterface
Inga händelser på 6 dagar!
Störd tjänst
Conversion Servers / Video
Störd tjänst
Conversion Servers / General
Störd tjänst
Conversion Servers / Office
Störd tjänst
Conversion Servers / Office
Avbrott
Conversion Servers / Office
Avbrott
Conversion Servers / General
Avbrott
Conversion Servers / Video
Inga händelser på 7 dagar!
Störd tjänst
Conversion Servers / Office
Störd tjänst
Conversion Servers / Office
Inga händelser på 24 dagar!
Avbrott
Conversion Servers / Office
Inga händelser på 4 dagar!
Avbrott
Conversion Servers / Office
Periodisk tjänst
Conversion Servers / General
Periodisk tjänst
Conversion Servers / Video
Avbrott
Endpoints / API v1
Avbrott
Endpoints / API v2
Avbrott
Endpoints / Webinterface
PDF Optimize tasks failing
Conversion Servers / General
Inga händelser på 9 dagar!
Avbrott
Endpoints / API v1
Avbrott
Endpoints / API v2
Störd tjänst
Conversion Servers / Office
Periodisk tjänst
Conversion Servers / Office
Avbrott
Endpoints / API v2
Störd tjänst
Conversion Servers / Office
Avbrott
Conversion Servers / Office
Avbrott
Conversion Servers / Office
Störd tjänst
Conversion Servers / Office
Avbrott
Conversion Servers / Office
Avbrott
Endpoints / API v2
Inga händelser på 20 dagar!
Avbrott
Endpoints / API v1
Inga händelser på 15 dagar!
Avbrott
Conversion Servers / Office
Periodisk tjänst
Conversion Servers / Office
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Conversion Servers / Office
Avbrott
Endpoints / Webinterface
Avbrott
Conversion Servers / Video
Avbrott
Conversion Servers / General
Inga händelser på ungefär 2 månader!
Avbrott
Conversion Servers / Office
Inga händelser på 22 dagar!
Avbrott
Conversion Servers / Office
Avbrott
Conversion Servers / Office
Periodisk tjänst
Conversion Servers / Office
Avbrott
Conversion Servers / Office
Avbrott
Conversion Servers / Office
Avbrott
Conversion Servers / Office
Störd tjänst
Conversion Servers / Office
Störd tjänst
Conversion Servers / Office
Störd tjänst
Conversion Servers / Office
Periodisk tjänst
Conversion Servers / Office
Avbrott
Endpoints / API v1
Avbrott
Endpoints / API v2
Störd tjänst
Conversion Servers / Video
Periodisk tjänst
Conversion Servers / Office
Avbrott
Endpoints / API v1
Periodisk tjänst
Conversion Servers / Office
Avbrott
Endpoints / API v2
Avbrott
Endpoints / API v1
Avbrott
Conversion Servers / Office
Störd tjänst
Conversion Servers / Video
Störd tjänst
Conversion Servers / General
Avbrott
Endpoints / API v2
Avbrott
Conversion Servers / Office
Avbrott
Endpoints / API v2
Avbrott
Endpoints / API v2
Avbrott
Endpoints / API v2
Störd tjänst
Conversion Servers / General
Störd tjänst
Conversion Servers / Video
Avbrott
Endpoints / API v1
Störd tjänst
Conversion Servers / Office
Avbrott
Endpoints / API v2
Störd tjänst
Conversion Servers / Office
Avbrott
Endpoints / API v2
Avbrott
Endpoints / API v1
Periodisk tjänst
Conversion Servers / Office
Periodisk tjänst
Conversion Servers / Office
Störd tjänst
Conversion Servers / Office
Avbrott
Endpoints / API v1
Periodisk tjänst
Conversion Servers / Office
Störd tjänst
Conversion Servers / Office
Periodisk tjänst
Conversion Servers / Office
Störd tjänst
Conversion Servers / Office
Avbrott
Conversion Servers / Office
Periodisk tjänst
Conversion Servers / Office
Avbrott
Conversion Servers / Office
Periodisk tjänst
Conversion Servers / Office
Inga händelser på 12 dagar!
Störd tjänst
Conversion Servers / General
Störd tjänst
Conversion Servers / Video
Inga händelser på 21 dagar!
Load issues
Endpoints / API v1
Avbrott
Endpoints / API v1
Avbrott
Endpoints / API v1
Inga händelser på 18 dagar!
Network issues
3 berörda tjänster:
Avbrott
Endpoints / API v1
Avbrott
Endpoints / API v2
Avbrott
Endpoints / API v1
Avbrott
Endpoints / API v1
Periodisk tjänst
Conversion Servers / Video
Periodisk tjänst
Conversion Servers / General
Inga händelser på ungefär en månad!
Avbrott
Endpoints / API v1
Inga händelser på 4 dagar!
Office conversions outage
Conversion Servers / Office
Störd tjänst
Conversion Servers / Office
Inga händelser på 21 dagar!
Avbrott
Conversion Servers / General
Avbrott
Conversion Servers / Office
Avbrott
Conversion Servers / Video
Avbrott
Conversion Servers / General
Inga händelser på 2 dagar!
Degraded object storage performance
5 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Database maintenance
6 berörda tjänster: