Historik

99,96% drifttid
Inga händelser på 6 dagar!
Load issues
Endpoints / API v1
Avbrott
Endpoints / API v1
Avbrott
Endpoints / API v1
Inga händelser på 18 dagar!
Network issues
3 berörda tjänster:
Avbrott
Endpoints / API v1
Avbrott
Endpoints / API v2
Avbrott
Endpoints / API v1
Avbrott
Endpoints / API v1
Periodisk tjänst
Conversion Servers / Video
Periodisk tjänst
Conversion Servers / General
Inga händelser på ungefär en månad!
Avbrott
Endpoints / API v1
Inga händelser på 4 dagar!
Office conversions outage
Conversion Servers / Office
Störd tjänst
Conversion Servers / Office
Inga händelser på 21 dagar!
Avbrott
Conversion Servers / General
Avbrott
Conversion Servers / Office
Avbrott
Conversion Servers / Video
Avbrott
Conversion Servers / General
Inga händelser på 2 dagar!
Degraded object storage performance
5 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Database maintenance
6 berörda tjänster: