Office

Mätetal

  1. Percent Uptime
    Läs in...
  2. Incidents Reported
    Läs in...
  3. Queue Time
    Läs in...

Senaste historik

Inga händelser på en dag!
Avbrott
Conversion Servers / Office
Inga händelser på 2 dagar!
Periodisk tjänst
Conversion Servers / Office
Inga händelser på 4 dagar!
Störd tjänst
Conversion Servers / Office
Inga händelser på 9 dagar!
Periodisk tjänst
Conversion Servers / Office
Inga händelser på 9 dagar!
Avbrott
Conversion Servers / Office